Úvodní stránka > Aktuality > Vojenské cvičení pěší roty AZ Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary - 5. 10. - 11. 10. 2017 VVP Hradiště

Vojenské cvičení pěší roty AZ Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary - 5. 10. - 11. 10. 2017 VVP Hradiště

Ve dnech 5. 10. – 11. 10. 2017 probíhalo ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště vojenské cvičení pěší roty AZ Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary.

I přes nepřízeň počasí, které se rozhodlo prověřit jednotku po všech stránkách, jak se na Doupovské hory sluší a patří, se pěší rota AZ Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary svých úkolů zhostila se ctí a v plném nasazení. Za obětavé pomoci příslušníků 41. mechanizovaného praporu Žatec se v prvních dnech vojáci seznámili s činnostmi na kontrolně propouštěcím místě a v dalších taktických drilech souvisejících s patrolováním a hlídkováním. Tímto patří velký dík příslušníkům  41. mechanizovaného praporu podílejícím se na cvičení pěší roty a stejně tak i veliteli  41. mechanizovaného praporu za umožnění tohoto společného výcviku. V dalších dnech si pěší rota AZ mohla vyzkoušet procvičené činnosti v praxi a to po obdržení úkolu zabezpečit střežení telekomunikačního uzlu. Pod vedením velitele pěší roty AZ Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary npor. Pavla Moravce jednotka zabezpečila střežení prostoru a také vybudovala plně funkční kontrolní propouštěcí místo, kde si vyzkoušela reálné činnosti při ochraně a obraně svěřeného objektu střežení.

VVP Hradiště Stráž KPM Pokyny velpr
Střelecká příprava Střelecká příprava-kontrola terčů
Protivník z dálce Chemická příprava Příprava dřeva

Po splnění úkolů taktické přípravy nadešel pro jednotku další blok výcviku a to střelby z ručních zbraní. V prvním dni střeleb se jednotka zdokonalovala ve střelbě z přidělených zbraní Sa vz. 58, Pi vz. 82, UKL vz. 59 a také z protitankové zbraně RPG – 7. Druhý den střelecké části se vedl ve stejném duchu s tím rozdílem, že se do střeleckého výcviku zapojila jednotka našich německých kolegů ze Zemského velitelství Durynsko. Pro obě strany cvičících bylo toto spojení přínosem už jen z hlediska možnosti moci si vyzkoušet střelbu z odlišných zbraní, než jakými jsou obě jednotky standardně vybaveny. Příslušníkům pěší roty AZ Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary byly k dispozici dva typy zbraní a to útočná puška G 36 a pistole Walter P 8. Oproti tomu němečtí kolegové ocenili možnost vyzkoušet si střelbu ze zbraní AČR. Největší zájem a nadšení u nich podle očekávání vyvolala střelba z kulometu UKL  vz. 59. Po ukončení této střelecké části cvičení proběhla společná večeře obou jednotek a také vyměňování si vzájemných zkušeností. A tímto byl také výcvikový týden pěší roty AZ Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary úspěšně zakončen.

Na závěr patří poděkování všem zúčastněným příslušníkům pěší roty AZ Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary a také velitelům na všech stupních za umožnění kvalitního a pestrého výcviku.

Text: SPŠ OOd KVV Karlovy Vary    prap. Daniel Tišl

Foto: SPŠ OOd KVV Karlovy Vary    prap. Daniel Tišl, VSD-S OOd KVV Karlovy Vary pplk. Ing. Karol Paál

Nahoru